Over ons

Historie

Volksdansvereniging Mie Katoen is officieel ontstaan op 10 december 1979. Op die dag werden de statuten officieel vastgelegd bij de notaris. Hoewel Volksdansvereniging Mie Katoen als een demonstratiegroep begon, biedt de vereniging daarnaast al bijna vanaf haar ontstaan de mogelijkheid om deel te nemen aan cursussen en instuiven in Tilburg.

De naam Mie Katoen
Volksdansvereniging Mie Katoen is genoemd naar de dans Mie Katoen, een echte Tilburgse volksdans in quadrillevorm. De naam verwijst enerzijds naar het textielverleden van Tilburg, anderzijds naar de Tilburgse straatmuzikante Mie de Fiedel (1853-1930), die de dans bekend maakte. Met haar cello was zij een graag geziene gast op volksfeesten, kermissen en partijen, waarbij de viool werd bespeeld door 'durre meens' Frans Jansen, haar echtgenoot sinds 1898. Ze verdienden de kost met thuisweven, zoals zoveel Tilburgers in die tijd, en verdienden een centje bij met hun muziek.

De demonstratiegroep (1979 - 2022)
In het begin had de demonstratiegroep veertien leden en enkele choreografieën, maar nog geen muziekdragers, geen muziekinstallatie en geen kostuums. Door een grote inzet van deze eerste leden kon binnen een jaar een zeer acceptabel programma met traditionele kostuums op de planken worden gezet. Mie Katoen werd geleidelijk bekend bij allerlei organisaties en bij het Tilburgse publiek. In de loop der jaren werd het repertoire verder opgebouwd met dansseries uit  diverse Europese landen.

Als het mogelijk was, trad de groep op met live muziek van een muziekensemble.

Mie Katoen verzorgde tijdens hun bestaan in totaal ongeveer 300 optredens op kleine en grote schaal, zowel. In Nederland als in het buitenland, meestal in het kader van volksdansfestivals. In Tilburg zelf organiseerde de vereniging onder andere in het Tilburgse theater Noorderligt een voorstelling met groepen uit Estland, Denemarken en België. In 1997 werd "Klapstuk" opgevoerd in de Schalm (Berkel-Enschot) met deelname van o.a. Dutch Pipes en Drums, Biti Dobre (Balkankoor) en Schotse dansers .


Onze optreedgroep is na 42 jaar op 2 april 2022 helaas gestopt.

Slotoptreden van Mie Katoen,
vastgelegd door HvL Studio Tilburg

Cursussen en instuiven
 In de loop van de jaren hebben onze activiteiten op diverse locaties in Tilburg plaatsgevonden. Lange tijd in Boerderij Vissers (Berglandweg), later in Wijkcentrum De Spijkerbeemden (Don Sartostraat) en wijkcentrum De Baselaer (Tilburg Centrum). De cursussen en instuiven worden tegenwoordig gegeven in wijkcentrum Heyhoef (Tilburg Reeshof).

Vereniging
Mie Katoen is een vereniging. Leden zijn de huidige cursisten van de maandaggroep en enkele oud-dansers van de demonstratiegroep. Sommige leden verzorgen taken in commissies. 

Tot slot
Mie Katoen is een levendige vereniging, met enthousiaste leden. Onze vereniging blijft cursussen, instuiven en dansdagen verzorgen en voorziet daarmee in een behoefte bij dansers en publiek. Nieuwe leden zijn altijd van harte welkom!

Oude beelden uit begintijd demo-groep,
gefilmd door Peter de Jong

Op dit filmpje staan oude beelden uit de begintijd van Volksdansvereniging Mie Katoen Tilburg, met o.a. een optreden in 1982 in het Leypark Tilburg en in 1984 op de Europeade te Rennes. De film is gemaakt door Peter de Jong met nog een 8mm camera en dus oorspronkelijk zonder geluid. Met veel geduld is het gelukt om er later toch nog muziek aan toe te voegen.


HVL Studio Tilburg
Op het YouTube account van HvL studio Tilburg vind je  overigens nog veel meer filmpjes van diverse optreden van ons voormalige Demogroep.

Mie Fiedel

Mie Fiedel was een Tilburgse straatmuzikante, ze leefde van 1853 tot 1930 en was in heel Tilburg en omstreken een graag gezien gast op volksfeesten, kermissen en partijen. Mie heette eigenlijk Maria van den Dries, en hoewel haar bijnaam "Fiedel" was speelde ze geen viool maar cello. De viool werd bespeeld door "durre meens"en dat was Frans Jansen (1858 - 1933), met wie ze in 1898 trouwde en sindsdien ook een muzikaal duo vormde. Bekende liedjes die Mie en Frans ten gehore brachten waren "Twee violen en een bas" en "Jan Toerlezjoer"; de dans die zij bekend maakten was de "Mie Katoen" ook wel "De Lanzjee" genoemd. Mie en Frans verdienden de kost met thuisweven, ze speelden voor hun plezier, maar ook om een centje bij te verdienen.

Mie "Ketoen" - traditionele dans uit Tilburg

Goedgetòld

Paul Spapens/Gerard Steijns/Wil Sterenborg/Frans Verbunt
Kempen uitgevers februari 2004

Mie "Ketoen"-eig- traditionele Tilburgse dans, bestaande uit een aaneengeregen reeks van oude en nieuwe melodieën waarop door vier paren soms op pantomime gelijkende figuren werden gedanst; zie ookdaanseenlanzjeej.
-in de Mie "Ketoen" doen de vrouwe op en gegeeven ôogenblik nèt òfdèsse de manne aachter de broek zitte:in de Mie Ketoen doen de vrouwen op een bepaald moment net of ze de mannen vermanend achterna zitten.

daanse-ww- dansen.
-ze gao daanse meej Fraanse:(schertsend) ze gaat met Frans dansen.

Van alle Tilburgse volksmuzikanten waren en zijn "Mie (de) Fiedel  en dere meens" ( (Maria van den Dries enFrans Jansen) veruit het bekendst. Frans als thuiswever. Het echtpaar verdiende als muzikanten een centje bij. Ze begonnen daarmee toen ze op latere leeftijd, in 1898, trouwden. In hun woning aan de Van Sonstraat maakte Henri Berssenbrugge rond 1900 de beroemde foto van het musicerende echtpaar. "Mie Fiedel en dere meens" traden op in danszalen, tijdens gildenfeesten, op bruiloften en uiteraard gedurende de kermis. Ze waren niet alleen in Tilburg maar ook in de omliggende dorpen uitermate populair. Een van hun bekende nummers was de 'Boerencarré', een traditionele dans die in Tilburg "de Mie Ketoen" heette. Deze dans, soms naar een onderdeel ervan ook wel  Den Avendeu (én avant deux= twee naar voren) genoemd, was zo populair omdat er de - soms wat moeizame - relatie tussen mannen en vrouwen in werd uitgebeeld.

"Lanzjeej-zn"- traditionele dans; eigenlijk "quadrille des lanciers".
- ze zaage mekaare verrèkes gèère èn daansten den hillen aovend saome de lanzjeej:
Ze waren straalverliefd op elkaar en dansten heel de avond samen de quadrille.

Deze Franse dansvorm was in de negentiende eeuw in de volksmond beland en werd gespeeld door speellieden als "Mie Fiedel èn dere meens." Hij vormde ook een onderdeel van de Tilburgse danscyclus, de "Mie Ketoen" ( zie daar). Lanciers waren bereden militairen. Omstreeks 1850 werden die gelegerd in de door Willem II gebouwde kazerne aan de St. Josephstraat, die daaraan zijn naam ontleende.